Tietosuojaseloste

TERVEYS JA TALOUS RY:N  TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Terveys ja talous ry:n toimintaa. Tarkempaa tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy verkkosivujemme kautta osoitteesta www.terveysjatalous.fi sekä yhdistyksen hallituksen jäseniltä tai toimihenkilöiltä.

REKISTERINPITÄJÄ

Terveys ja talous ry (Y-tunnus 0222659-9)
kotipaikka: Helsinki
osoite: Värttinäkatu 13, 20660 Littoinen

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Yhdistyksen sihteeri Outi Kalske
s-posti: outi.kalske@terveysjatalous.fi/ outi.kalske@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja käytetään Terveys ja talous ry:n jäsenasioiden hoitamiseen ja yhdistyksen tapahtumien markkinointiin. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8§:n mukaisesti.  Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen tehtävien hoitamiseksi sopimusperusteisesti myös tilitoimisto, yhdistyksen lehden painaja ja jakelija sekä yhdistyksen kotisivujen ja jäsenrekisterin järjestelmien ylläpitäjä. Näiden kanssa on tehty tietosuojasitoumukset.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenistä rekisteröidään pakollisina tietoina nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot. Tämän lisäksi jäsen voi halutessaan kirjata jäsenrekisteriin tietoja esimerkiksi työnantajastaan. Rekisteriin kirjataan jäsenen tietojen lisäksi mihin paikallisyhdistykseen tai ammatilliseen yhteisöön jäsen liitetään ilmoituksensa mukaan. Ammatilliseen yhteisöön kuuluminen on myös vapaaehtoista.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot jäsenrekisteriin saadaan jäseneltä itseltään jäseneksi anomisen yhteydessä. Jäseneksi hyväksymisen jälkeen jokaiselle jäsenelle lähetetään sähköinen linkki, jonka kautta hän pääsee tarkastelemaan omia tietojaan aina halutessaan ja muuttamaan tai poistamaan niitä haluamallaan tavalla. Jäsentiedon täydellinen poistaminen tehdään pääyhdistyksen kautta jäsenen näin halutessa.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Jäsenten henkilötietoja luovutetaan vain yhdistyksen tehtävien hoitamista varten sopimusperusteisesti tilitoimistolle, yhdistyksen lehden painajalle/ jakelijalle, yhdistyksen kotisivujen ja jäsenrekisterin järjestelmien ylläpitäjälle sekä yhdistyksen tapahtumia järjestävälle taholle. Tietoja käytetään näiden toimesta vain jäsenmaksujen laskutusta, lehden jakelua, yhdistyksen tapahtumien markkinointia ja jäsenrekisterin ylläpitoa varten. Näiden kanssa on tehty tietosuojasitoumukset.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Jäsenrekisteristä ei pidetä manuaalista aineistoa. Sähköisessä jäsenrekisterissä henkilötiedot on suojattu ja käyttöoikeudet rajattu käsittelijöiden henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet oikeuttavat katselun ja käsittelyn vain niitä yhdistyksen tehtäviä varten tarvitseville sillä laajuudella kuin tällä on yhdistyksessä valtuutus toimia. Tämä tarkoittaa että paikallisyhdistysten jäsenvastaavat pääsevät käsittelemään vain oman yhdistyksensä jäsentietoja ja koko yhdistyksen jäsentiedot ovat vain pääyhdistyksen jäsenvastaavien käytössä.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jäsenellä on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Jokainen jäsen saa liittyessään yhdistyksen jäseneksi linkin, jonka kautta hän pääsee itse katsomaan, muuttamaan tai poistamaan omia tietojaan. Jäsentiedon lopullisen poistamisen tekee pääyhdistyksen rekisterin vastuuhenkilöksi nimeämä. Tietojen katselumahdollisuuden tai muuttamis-/ poistamispyynnön voi jokainen jäsen osoittaa yhdistykselle myös sen verkkosivuilla www.terveysjatalous.fi olevan yhteydenottolomakkeen avulla.

MUUT OIKEUDET

Yhdistys varaa oikeuden päivittää tietosuojaselostettaan tarvittaessa täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Yhdistys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön pyynnöstä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.

Yhdistys ei käytä jäsenrekisteriä Henkilötietolain 30§:ssa mainittuihin suoramainonta- tai etämyyntitarkoituksiin tai markkinatutkimuksiin. Kaikki jäsenrekisterin kautta lähetettävät tiedotteet ja kyselyt liittyvät pelkästään yhdistyksen toimintaan.