Hämeen Terveys ja Talous ry

Yhdistyksen nimi on Hämeen Terveys ja talous ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki ja toimialueena Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alue. Yhdistys on Terveys ja talous ry:n jäsen.

Hämeen Terveys ja talous ry toimii terveydenhuollon hallinnon, talouden ja palvelujen aloilla työskentelevien ja näistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä. Yhdistys edistää terveydenhuollon hallinnon, talouden ja palvelujen yleisten edellytysten kehittämistä.

Hämeen terveys ja talous ry:n tavoitteena on toimia pääyhdistyksen toiminta-ajatusten mukaisesti ja tukea niiden paikallista toteuttamista. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toimialueella asuvat tai työskentelevät edellä tarkoitetut henkilöt. Jäsenmäärä on 73.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja neljä jäsentä.