Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TERVEYS JA TALOUS PÄIVIEN TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet koskien Terveys- ja talouspäivien osallistujaluetteloa. Tarkempaa tietoa yhdistyksen toiminnasta löytyy verkkosivujemme kautta osoitteesta www.terveysjatalous.fi sekä yhdistyksen hallituksen jäseniltä tai toimihenkilöiltä.

REKISTERINPITÄJÄ

Terveys ja talous ry (Y-tunnus 0222659-9)
kotipaikka: Helsinki
osoite: Värttinäkatu 13, 20660 Littoinen

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jaakko Herrala

Kiertotie 22

36200 Kangasala

Gsm: +358 45 125 2222

Email: Jaakko.Herrala@elisanet.fi

REKISTERIN NIMI

Terveys- ja talouspäiville osallistujien yhteystiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tietoja käytetään Terveys ja talous ry:n järjestämän terveys- ja talouspäiville tulevien osallistujien kartoittamiseen ja tiedottamiseen. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8§:n mukaisesti.  Henkilötietoja käsittelevät yhdistyksen tehtävien hoitamiseksi sopimusperusteisesti myös tilitoimisto sekä yhdistyksen www-sivujen ylläpitäjät. Näiden kanssa on tehty tietosuojasitoumukset.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Osallistujista rekisteröidään pakollisina tietoina nimi ja yhteystiedot. Tämän lisäksi osallistuja ilmoittaa tietoja työnantajastaan sekä mihin tilaisuuksiin osallistuu laskutusta varten.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot rekisteriin saadaan osallistujalta itseltään päiville ilmoittautumisen yhteydessä Terveysjatalouspaivat.fi-sivuston kautta. Tiedon täydellisen poistamisen tekee Terveys ja talousyhdistyksen www-sivujen ylläpitäjät.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Osallistujien henkilötietoja luovutetaan vain terveys- ja talouspäiviin liittyvien tehtävien hoitamista varten sopimusperusteisesti tilitoimistolle, jonka kanssa on tehty tietosuojasitoumus. Tietoja käytetään näiden toimesta vain päivien laskutusta varten. Lisäksi nimi julkaistaan osallistujaluettelossa, mikäli osallistuja on antanut tähän luvan sähköisellä lomakkeella.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteristä ei pidetä manuaalista aineistoa. Sähköisessä rekisterissä henkilötiedot on suojattu ja käyttöoikeudet rajattu sivuston ylläpitäjien henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet oikeuttavat katselun ja käsittelyn vain tarvittavia tehtäviä varten.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Osallistujalla on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Osallistujatiedon lopullisen poistamisen tekee Terveys ja talousyhdistyksen www-sivujen ylläpitäjät. Tietojen katselumahdollisuuden tai muuttamis-/ poistamispyynnön voi jokainen jäsen osoittaa yhdistykselle myös verkkosivuilla www.terveysjatalouspaivat.fi olevan yhteydenottolomakkeen avulla tai ottamalla suoraan yhteyttä ylläpitäjiin.

MUUT OIKEUDET

Yhdistys varaa oikeuden päivittää tietosuojaselostettaan tarvittaessa täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa. Yhdistys sitoutuu oma-aloitteisesti tai rekisteriin kirjatun henkilön pyynnöstä oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita.


Yhdistys ei käytä tietoja Henkilötietolain 30§:ssa mainittuihin suoramainonta- tai etämyyntitarkoituksiin tai markkinatutkimuksiin. Kaikki lähetettävät tiedotteet ja kyselyt liittyvät pelkästään terveys- ja talouspäivien markkinointiin ja tiedottamiseen.