Yhteisöt

Yhteisöt ovat reisteröityjä  yhdistyksiä tai rekisteröimättömiä yhteisäjä. 

Kukin yhteisö on toiminnallisesti vahvasti ammatillissidonnaisen, toimien kunkin ryhmittymän toiminnallisena viitekehyksenä.