Terveys ja Talous ry:n toiminta

Terveys ja Talous on terveydenhuollon sekä talouden ytimessä

Terveys ja talous ry:n tarkoituksena on toimia sairaaloiden, terveyskeskusten ja muun terveydenhuollon hallinnon ja talouden sekä siihen liittyvän terveyskasvatuksen alalla työskentelevien ja näistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhteistyöelimenä päämääränään osaltaan edistää maamme terveydenhuollon ja erityisesti sen hallinnon ja talouden yleisten edellytysten kehittämistä.

Päämääränsä saavuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen pääyhdistyksen, paikallisyhdistysten sekä yhteisöjensä kautta koulutustilaisuuksia, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille. 

Yhdistys julkaisee Terveys ja talous -lehteä, edistää jäsentensä yhteistoimintaa sääntöjen edellyttämällä tavalla, on yhteistyössä ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa. 

Hallitus toimii myös vuonna 2023 yhdistyksen päämäärien saavuttamiseksi edellä lueteltuja keinoja käyttäen. Hallitustyön pohjana on ollut vuonna 2016 hyväksytty strategiaohjelma.