Terveys ja Talous ry tarkoitus ja toiminta-ajatus

Yhdistys toimii sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnon, talouden ja palvelujen aloilla työskentelevien ja näistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä. Yhdistys haluaa moniammatillisella verkostoitumisella edistää hyvän johtajuuden, uusien rakenteiden ja toimintatapojen sekä vaikuttavien hyvinvointiteknologioiden käyttöönottoa sekä tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen uudistumista yhteisin teoin ja aloitteellisuuden kautta.

Toiminta-ajatuksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuotuiset Terveys ja talouspäivät, muita koulutustilaisuuksia ja opintomatkoja jäsenilleen, tekee aloitteita sekä antaa lausuntoja palvelujärjestelmän toimivuudesta muutoksentekijänä ja vaikuttajana. Yhdistys julkaisee aikakauslehteä ja on yhteistyössä ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.