SAIRAALAPUHTAUS ry:n VUOSIKOKOUS


Aika               8.6.2023 klo 16

Paikka            Teams-kokous  

Läsnä            

Osallistuminen tulee ilmoittaa 7.6. mennessä e-mail- osoitteeseen maarit.roininen@hus.fi


1.     Kokouksen avaus
Päätösesitys: Sairaalapuhtaus ry:n puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.
Päätös

2.     Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätösesitys: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on ilmoitettu Sairaalapuhtaus ry:n / Terveys ja Talous r:y:n verkkosivuilla.
Päätös

3.     Kokouksen järjestäytyminen
Päätösesitys: Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan ja kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös

4.     Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösesitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi.
Päätös

5.     Hallituksen vuosikertomus toiminnasta ja taloudesta
Päätösesitys: Hyväksytään vuosikertomus 2022 ja tilinpäätös 2022
Päätös

6.     Toiminnan tarkastajien lausunto
Päätösesitys Hyväksytään lausunto toiminnan tarkastuksesta 2022.
Päätös

7.     Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille 
Päätösesitys: Vahvistetaan tilinpäätös 2022 ja myönnetään hallitukselle vastuuvapaus.
Päätös

8.     Toimintasuunnitelman 2023 ja talousarvion 2023 vahvistaminen
Päätösesitys vahvistetaan toimintasuunnitelma 2023 ja talousarvio 2023.
Päätös

9.     Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajien palkkiosta ja kulujen korvaamisesta päättäminen seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Päätösesitys: Palkkioita ei toistaiseksi makseta. Matkakustannusten korvausperusteet toteutetaan verohallinnon päätösten mukaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen. Mahdolliset puheenjohtajien, sihteerin ja rahastonhoitajien puhelin- ja toimistotarvikekulut korvataan toteutuneen mukaisesti.

Päätös

10.  Yhdistyksen hallituksen jäsenten valinta
- yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän
- hallituksen jäsenet valitaan joka kolmas vuosi
- nykyiset hallituksen jäsenet jatkavat 2022-2024.


Päätösesitys:


11.  Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valitseminen

Päätös

12.  Käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten kirjallisesti hallitukselle esittämät asiat, jotka ovat saapuneet niin hyvissä ajoin, että asiat on voitu sisällyttää̈ kokouskutsuun.

Päätös

13.   Kokouksen päättäminen

SAIRAALOIDEN VÄLINE- JA PUHTAUSALAN KOULUTUSPÄIVÄ HELSINGISSÄ syksyllä 2023

OHJELMA

Aika          Syksyllä 2023

Paikka:    Siltasairaala, Haartmaninkatu 4,  

3krs. Seminaarihuone 1  STB3.068 


klo 9:00       Ilmoittautuminen ja aamukahvi

klo 9.30-10 Siltasairaalan esittely Maarit Roininen   

klo 10-10.45 ”Puhdas, puhtaampi, puhtain” hygienia 

asiaa välinehuollon näkökulmasta Eija Similä

klo 10.45-11.30   Rennompi ravitsemus Taina Liukkonen

klo 11.30-12.30   Lounas

klo 12.30-13.15  Voimavarajohtamisen keinoin kohti positiivista työn imua.   Jutta Koivuniemi

klo 13.30- 15      Kierros Siltasairaalassa Maarit Roininen         


Ilmoittautumiset (nimi, sähköpostiosoite ja toimipaikkasi yhteystiedot)

 osoitteeseen: sairaalapuhtaus@gmail.com

ilmoita myös osallistutko etänä vai tuletko paikan päälle sekä ruoka-allergiat

Kun olet ilmoittautunut, sinulle lähetetään osallistumismaksutiedot


Osallistumismaksu on paikan päällä 130 euroa/henkilö  ja etänä 70 euroa. Kun osallistumismaksu on suoritettu, lähetämme linkin ja muut tiedot koulutukseen 

(siirretty syksyyn 2023).

 

TERVETULOA !