Loading...
Terveys ja talous -lehti 2018-01-03T10:23:46+00:00

Terveys ja Talous -lehti

Terveys ja talous -lehti tavoittaa terveydenhuollon ammattilaiset

Terveys ja talous -lehti on Suomen sairaanhoitolaitosten ja terveyskeskusten hallinnollinen aikakauslehti. Lehti sisältää sairaanhoitolaitosten ja terveyskeskusten hallintoa, toimintaa, taloutta, tekniikkaa ja ravintohuoltoa käsitteleviä artikkeleita sekä alan uutisia. Terveys ja talous -lehti tavoittaa huomattavan joukon maamme terveydenhuollon päättäjistä ja kunnallisista luottamushenkilöistä.

Lehdessä on alan asiantuntijoiden kirjoittamien artikkeleiden lisäksi toimituksen tekemiä haastatteluja. Vuodessa ilmestyy kuusi lehteä. Lehtien sivumäärä on keskimäärin 48 sivua. Vuosi 2018 on lehden 81. vuosikerta. Vuoden 2018 lehdistä numero 1 ja numero 3 ilmestyvät sähköisinä.

Julkaisija ja kustantaja: Terveys ja talous ry. Terveys ja talous ry:ssä on noin 1 200 jäsentä. Jäsenistöön kuuluu sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden terveydenhuoltolaitosten johto- ja hallintohenkilöstöä, ylilääkäreitä ja ylihoitajia, hoitohenkilökuntaa, dieteetikkoja, materiaalihuollon ammattilaisia, teknisen ja huollon eri alojen ammattilaisia, liike-elämän edustajia ja luottamushenkilöitä. Terveys ja talous ry on sairaaloiden, terveyskeskusten ja muun terveyshuollon, sairaaloiden hallinnon ja talouden sekä siihen liittyvän terveyskasvatuksen alalla työskentelevien henkilöiden yhteistyöelin. Sen päämääränä on edistää maamme terveydenhuollon ja erityisesti sen hallinnon ja talouden yleisten edellytysten kehittämistä. Päämääriensä saavuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia jäsenilleen, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja viranomaisille, julkaisee aikakauslehteä, edistää jäsentensä yhteistä etua tarkoittavia harrastuksia ja on yhteistyössä ulkomaisten vastaavien yhdistysten kanssa.

Päätoimittaja: Jaakko Herrala, Sote-projektijohtaja, Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus, Pirkanmaan liitto, jaakko.herrala@pirkanmaa.fi, 050 329 7166

Toimitus: Jaana Larsson, 0400 134 154, terveysjatalous@media.fi tai jaana.larsson@kamua.fi. Lehden toimintaa koordinoi viisijäseninen viestintäneuvosto.

Tilaajapostitus: 3 000 kpl. Lehti postitetaan sairaanhoitolaitosten ja terveyskeskusten hallinto, talous, toimisto-, koneteknisen ja ruokatalouden vastuullisilla henkilöille, viranomaisille, keskusvirastojen ja ministeriön viranhaltijoille sekä muille vastaaville. Suurimmat tilaajaryhmät Terveys ja talous ry:n jäsenten lisäksi ovat sairaanhoitolaitosten ja terveyskeskusten luottamushenkilöt sekä lisäksi näille laitoksille tarvikkeita toimittavat erilaiset yritykset.

Tilaushinnat: 45 €/12 kk (6 nroa)

Mediakortti: T&T_mediakortti2018

Lehtiarkisto

Lue Terveys ja Talous -lehteä verkossa

6/2017

5/2017

4/2017

3/2017

2/2017

1/2017

6/2016

5 / 2016

4 / 2016

3 / 2016

2 / 2016

1 / 2016

6 / 2015

5 / 2015

4 / 2015

3 / 2015

2 / 2015

1 / 2015

6 / 2014

5 / 2014

4 / 2014

3 / 2014

2 / 2014

1 / 2014

6 / 2013

5 / 2013

4 / 2013

3 / 2013

2 / 2013

1 / 2013