Puhujien esittely

Minna Lappalainen, ravintohuoltokoordinaattori, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Minna Lappalainen työskentelee Päijät-Hämeen hyvinvointialueella ravintohuoltokoordinaattorina toimien tilaajan yhteyshenkilönä ulkoistettujen ateriapalvelutuottajien ja palveluita käyttävien tilaajayksiköiden välillä.

Vastuualueena on valvoa ateriapalvelutuottajien sopimuksenmukaista toimintaa ja ateriapalveluiden laatua hyvinvointialueella.


Raisa Valve, FT, THM, laillistettu ravitsemusterapeutti

Toimii johtavana ravitsemusterapeuttina Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Johtaa ja koordinoi ravitsemusyksikön tuottamien ravitsemushoidon ja ravitsemusterveyden edistämisen palvelujen suunnittelua, toteuttamista ja kehittämistä sekä vastaa ravitsemusterapeuttien työn toteutumisesta alueella.


Auli Väänänen, erityisasiantuntija, Maa- ja metsätalousministeriö

Auli Väänänen toimii julkisten elintarvike- ja ruokapalveluhankintojen erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriön ruokaosastolla tavoitteenaan hankintojen vaikuttavuuden sekä vastuullisuuden lisääminen. Auli on työssään perehtynyt laajasti elintarvikehankintoihin ja ruokapalveluiden järjestämiseen Suomessa, ja hän on yksi Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaoppaan kirjoittajista. Auli on työskennellyt aikaisemmin ruokapalvelussa mm. suunnittelu-, kehittämis- ja elintarvikehankinnan tehtävissä.


Lotta Järventaus, hoidon tukipalvelujen päällikkö, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Lotta Järventaus on sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri, jolla on noin 25 vuoden työkokemus julkisesta terveydenhuollosta, ja yli kymmenen vuoden kokemus tukipalveluista. Lotta innostuu uuden suunnittelusta, yhdessä ideoinnista ja ajattelusta sen kuuluisan laatikon ulkopuolelta. Tai jopa kokonaan ilman laatikkoa. Lotta työskentelee Kanta-Hämeen keskussairaalassa, ja vastaa sairaala- ja laitoshuollosta, sihteerityöstä ja palveluneuvonnasta sekä välinehuollosta.


Anitta Karioja, johtava asiantuntija, FCG

Anitta Karioja on työskennellyt sotealalla useissa erilaisissa tehtävissä ja tuntee toimialaa niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta. Hän on toiminut mm. johtotehtävissä sekä esihenkilön, kouluttajan ja asiantuntijan rooleissa. Viimeisimmäksi hän on ollut johtavana ylihoitajana HUS Akuutissa ja esihenkilönä Mehiläisessä lääkäriasemalla. Anitta toimii FCG:llä sotealan ja julkisten organisaatioiden konsultoinnin, kouluttamisen ja erilaisten selvitysten, tutkimusten ja kehittämisprojektien parissa. Hänen erityisosaamistaan ovat mm. työkyvyn, ja -hyvinvoinnin ja hyvän johtamisen teemat.


Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos, STM

Terveydenhuollon erikoislääkäri, lääkintöneuvos sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osastolta. Taina on työskennellyt viime aikoina erityisesti sote-henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden haasteiden selvittämiseksi.


Sirpa Pietikäinen, aiemmin kansanedustaja ja ympäristöministeri  (EPP-ryhmä parlamentissa, kokoomus), on pitkän linjan europarlamentaarikko, tällä hetkellä hän toimii mm. talous- ja raha-asioiden valiokunnassa sekä kansanterveyden ja ympäristöasioiden valiokunnassa.


Tuula Portin, TM, sairaalateologi, työnohjaaja


Petra Kokko, erityisasiantuntija, STM

Petra työskentelee sosiaali- ja terveysministeriössä Ohjaus-osastolla. Hän vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan tietojohtamisen ja vaikuttavuusperustaisen ohjauksen kehittämisestä. Hänen erityisosaamistaan on sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän laaja-alainen talous- ja tiedonhallinnan tuntemus sekä vaikuttavuuden tutkimus ilmiönä. Palvelujärjestelmän arviointi ja sen ohjaus käyttäen menetelminä rahoitusta, säädösperustaa sekä informaatiota ovat viimeisimpiä aihealueita, joiden parissa Petra on työskennellyt.