Ohjelma

Oikeudet ohjelman ja esiintyjien muutoksiin pidätetään.

Päivien slogan: Vaikuttavuus palvelumuutosten ajurina

Keskiviikko 28.8.2024

AAMUPÄIVÄ

Teema: Kansallinen ohjaus – talous vai toiminta edellä?

Valtion ohjauksen tavoitteena on varmistaa asukkaiden perusoikeuksien toteutuminen. Valtion ohjauksella varmistetaan myös julkisen talouden kestävyyttä ja rajallisten voimavarojen tehokasta käyttöä. Ohjauskeinoina ovat säädös-, resurssi- ja informaatio-ohjaus sekä näiden yhdistäminen uusilla hybridiohjauksen tavoilla. Ohjausta simuloitiin useamman vuoden ajan ennen hyvinvointialueiden perustamista. Miltä tilanne nyt näyttää ensimmäisten lähes parin toimintavuoden jälkeen? Toimiiko nykyinen järjestämismalli, vuoropuhelu, itsehallinto ja ovatko roolitukset selkeät? Miten mallia tulisi vielä parantaa?


8.30 -Ilmoittautuminen. Verkostoituminen alkaa ja näyttely avautuu.
9.00 - 9.05

Terveys ja talous verkostopäivien avauspuheenvuoro

Jaakko Herrala, Terveys ja talous ry puheenjohtaja

9.05 - 9.30

Toteutuvatko kansalaisten perusoikeudet? Vuoropuhelun vahvuudet ja heikkoudet.

Johtaja Andreas Blanco Sequeiros, STM ohjausyksikkö.

9.30 – 09.55VM näkökulma HVA ohjaukseen ja kansantalouteen. Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen, VM.
09.55 - 10.15Hyvinvointialueet – tehtävänä palvelujen uudistaminen vai järjestäminen? Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn. Länsi-Uusimaan hyvinvointialue.
10.15 - 10.30Keskusteluaikaa
10.30 – 11.00Verkostoituminen ja näyttelyyn tutustuminen
11.00 - 11.45Järjestämismalli - Oma toiminta, sopimuskumppanuus ja inhouse. 
Strategia ja kehittämisjohtaja Jussi Lampi, Pohjois-Savon hyvinvointialue


11.45 - 13.00Verkostoitumislounas buffasta ja näyttelyyn tutustuminen


ILTAPÄIVÄ

RINNAKKAISSESSIO 1: Hyvinvointialueiden rahoitus ja talous tasapainoon (Presidentti Sali)

Hyvinvointialueet ja Hus-yhtymä ovat historian suurimmassa taloudellisessa ahdingossa. Lähes kaikilla alijäämäennuste vuodelta 2023 oli yhteensä runsaat 1,2 miljardia euroa. Ennusteiden valossa pahimmillaan näyttää siltä, että lähes kaikilla hyvinvointialueilla on edessään valtiovarainministeriön arviointimenettely. Siinä arvioidaan alueen edellytyksiä selvitä perustuslain määrittelemistä tehtävistään. Saadaanko talous tasapainoon ja missä ajassa? Riittääkö kyvykkyys muuttaa isojen laivojen suuntaa? Haastaako hyvinvointialueiden päätöksenteko?

13.00 – 13.30

Case: Miksi rahat eivät riitä ja miten tästä eteenpäin! 

Talousjohtaja Antti Niemi, Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

13.30 – 14.00Case: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen uudistaminen – tuottavatko toimenpiteet tavoitellut tulokset vuoteen 2025 mennessä? Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.
14.00 – 14.45Verkostoitumiskahvit ja näyttelyyn tutustuminen
14.45 – 15.15TBA
15.15 – 15.45TBA
15.45 – 16.00Keskusteluaikaa


RINNAKKAISSESSIO 2: Uusista teknologioista ja innovaatioista virtaa koneeseen (Kaarlo sali)

Teknologialähtöinen innovaatiokäsite on laajentunut viime vuosina myös sote-palveluinnovaatioihin. Hyvinvointialueilla on yhä suurempi tarve uudistaa teknologioiden, palveluiden ja rakenteiden yhteen kietoutunutta järjestelmää ja viitata systeemisiin innovaatioihin. Innovaatio sosiaali- ja terveysalalla on yksilön, ryhmän, yhteisön ja/tai verkoston luovan toiminnan tuloksena syntynyt uusi idea, joka johtaa lisäarvoa tuottavaan tulokseen yksilön tai yhteisön hyvinvoinnissa, terveydessä tai palvelujärjestelmässä.

13.00 – 13.30Terveydenhuollon tekoälyn mahdollisuudet. Tekoälyprofessori Samuel Kaski. Aalto yliopisto ja Manchesterin yliopisto
13.30 – 14.00Case sote. Projektinjohtaja Mikko Rotonen, HUS.
14.00 – 14.45Verkostoitumiskahvit ja näyttelyyn tutustuminen
14.45 – 15.15Terveys- ja hyvinvointiteknologioiden vastuullinen hankinta ja käyttöönotto. Miina Arajärvi ja Jere Lehtioksa. Julkishallinnon lakipalvelut, KPMG.
15.15 – 15.45TBA
15.45 – 16.00Keskusteluaikaa


RINNAKKAISSESSIO 3: Vaikuttavat hankintastrategiat (Kaleva Sali)

Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistus muodosti vuoden 2023 alussa Suomeen 21 uutta hankintayksikköä, jotka tulevat ostamaan tavaroita ja palveluita vuosittain miljardeilla euroilla. Riittävä kilpailu on olennaista näiden hankintojen taloudellisen tehokkuuden kannalta.

13.00 – 13.30Hyvinvointialueiden julkiset hankinnat tarvitsevat lisää kilpailua. Professori Janne Tukiainen Turun yliopisto, johtava tutkija VATT
13.30 – 14.00Strateginen arvoa tuottava vai pakotettu hankinta. Vaikuttavuusperustaiset hankinnat. Hankintajohtaja Anniina Tirronen, Pirkanmaan hyvinvointialue.
14.00 – 14.45Verkostoitumiskahvit ja näyttelyyn tutustuminen
14.45 – 15.15Hankinnat strategisten tavoitteiden ajurina - johtamisesta toimenpiteisiin. Kategoriajohtaja Susanna Närvänen ja hankintatoimen kehittämispalveluiden päällikkö Kalle Pinni, Hansel.
15.15 – 15.45TBA
15.45 – 16.00Keskusteluaikaa

 Torstai 29.8.2024

AAMUPÄIVÄ

Teema: Arvoperustainen sote uudistaminen – ratkaisuja arkeen

Vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti on nimetty suomalaisen hyvinvointipolitiikan ensisijaiseksi tavoitteeksi pyrittäessä ratkaisemaan kestävyysvajetta ja palvelujen laatuun liittyviä kysymyksiä. Arvoperustainen terveydenhuolto on kansainvälinen ilmiö, jossa tavoitellaan ensisijaisesti vaikuttavuutta palvelujen järjestämisessä palvelujen suuren määrän tuottamisen sijaan. Aamupäivän sessiossa haetaan ratkaisuja arkeen laadun, vaikuttavuuden ja henkilöstövoimavarojen näkökulmasta.

9.00 - 9.05Päivän avaus, Toisen päivän puheenjohtaja.
9.05 - 9.35

THL hyvinvointialueiden tukena

Mika Salminen, THL pääjohtaja.

9.35 - 10.05Arvokumppanuuksista ratkaisuja arjen haasteisiin. Soile Komssi, Head of Enterprice Services. Siemens Healthineers.
10.05 - 10.30Henkilöstön saatavuus, veto- ja pitovoima. Saija Rintala, Head of Human Resources, DHL Express
10.30 – 10.40Keskusteluaikaa
10.40 – 11.10Verkostoituminen ja näyttelyyn tutustuminen
11.10 - 11.35TBA
11.35 – 12.00TBA


12.00 - 13.00Verkostoitumislounas buffasta ja näyttelyyn tutustuminen


ILTAPÄIVÄ

Teema: ”Take home messages” - laatikon ulkopuolelta

13.00 – 14.00How to cope with healthcare challenges – some international trends and health policy aspects. Professor Patrick Jeurissen, Netherlands.
14.00 – 14.30Verkostoitumiskahvit ja näyttelyyn tutustuminen
14.30 – 15.15TBA
15.15 – 15.20Kapulan vaihto ja keskusteluaikaa