Puhujien esittely

Alivaltiosihteeri Susanna Huovinen

Susanna Huovinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Tällä hetkellä hän toimii viisivuotisella virkakaudella valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteerinä. Hänen vastuulleen kuuluvat valtiovarainministeriön kolme osastoa: Kunta- ja aluehallinto-osasto, valtionhallinnon kehittämisosasto sekä julkisen hallinnon ICT-osasto. Huovinen toimii lisäksi tiiviisti VM:n valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna erilaisissa hallinnonalan tehtävissä.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Huovinen on toiminut Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtajana, pitkäaikaisena kansanedustajana, peruspalveluministerinä Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallituksissa sekä liikenne- ja viestintäministerinä Matti Vanhasen hallituksessa. Hän on Sitran hallituksen ja valtioneuvoston kanslian arvonimilautakunnan jäsen.

Huovinen on innokas ja kokenut suomalaisen hallinnon ja demokratian edistäjä, jolle on tärkeää voida aidosti vaikuttaa hallinnonrajat ylittävän yhteistyön vahvistamiseen ja kansalaisten osallisuuden parantamiseen yhteiskunnassamme.

Vapaa-ajallaan Huovinen rentoutuu kotikulmilla Jyväskylässä Päijänteen äärellä järviluonnosta nauttien ja Keski-Suomen monipuolista kulttuuri- ja liikuntatarjontaa hyödyntäen.

Johtaja Andreas Blanco Sequeiros

Andreas Blanco Sequeiros on Sosiaali- ja terveysministeriön ohjausosaston ohjausyksikön johtaja. Hänet nimitettiin virkaan helmikuussa 2022. Hänellä on reilu 20 vuoden käytännönläheinen tausta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ennen STM:öön siirtymistä hän on mm. toiminut ylilääkärinä erikoissairaanhoidossa 2012 alkaen ja toimialajohtajana sosiaali- ja terveydenhuollon integraation toteuttaneessa maakunnan kokoisessa kuntayhtymässä 2017 alkaen. Koulutukseltaan Andreas Blanco Sequeiros on lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri, eMBA.

Professor, dr Patrick Jeurissen

Patrick PT Jeurissen, Ph.D., is full professor in health care systems and finance at Radboud University Medical School and affiliated to the Ministry of Health, Welfare and Sports in the Netherlands. His focus is on health policy and strategy, health care finance and cost-containment policies, administrative burden, tertiary care, multimorbidity, for-profit providers and payers, mental healthcare, hospitals, healthcare reimbursement, solidarity in health care systems, and comparative health care system research. He also works as a scientific advisor for the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport. His main interest is the question of affordability and reform of healthcare, both on a national and an international level (EU, OECD, WHO).

He has (co)-authored some 100 peer-reviewed publications and is a sought for speaker on (inter)national forums. He holds a Ph.D. in health economics and policy, his dissertation covers for-profit hospital ownership in the US, the UK, Germany and the Netherlands, and has a M.P.A., both from Erasmus University in Rotterdam.

Professori Janne Tukiainen

Janne Tukiainen on Turun yliopiston taloustieteen laitoksen professori ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija. Hän on myös Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen dosentti. Aiemmin Janne on työskennellyt vierailevana professorina LSE:ssä (Visiting professor, London School of Economics and Political Science, the Department of Government, 2016-2019) ja tutkijana Helsingin yliopistossa ja HECER:ssä. Hän on myös vieraillut tutkijana Suomen Pankissa ja useissa ulkomaisissa yliopistoissa (ECARES, LSE, Warwick, KCL, ETH Zurich). Akateemisen tutkimuksen lisäksi Janne on kirjoittanut lukuisia raportteja politiikan teon tueksi esimerkiksi kuntataloudesta ja julkisista hankinnoista. 

Tekoälyprofessori Samuel Kaski

Samuel Kaski on tietojenkäsittelytieteen professori (2005–) Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella. Hän on Suomen Akatemian Laskennallisen päättelyn huippuyksikön (COIN) johtaja (2015–2017) ja akatemiaprofessori kaudella 1.1.2016–31.12.2020. Samuel Kaski johti Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistä Tietotekniikan tutkimuslaitosta (HIIT) viisi vuotta (2010–2015).

Mikko Rotonen

Nykyinen työpaikka ja tehtävät: HUS – Helsingin yliopistollinen sairaala, Konsernipalvelut, Strategia ja kehittämispalvelut. Projektinjohtaja, Strategiset projektit, Digitalisaatio, tekoäly ja laatujärjestelmät

Työurallaan Mikko on viime vuosikymmenen aikana keskittynyt tiedolla johtamiseen, tekoälyn hyödyntämiseen terveydenhuollossa ja dataan ja näihin liittyvän lainsäädännön ja laadunhallinnan linjauksiin.

Mikko on työskennellyt 37 vuotta terveydenhuollon eri huippuyksiköissä ja osallistunut useisiin kansainvälisiin terveydenhuollon it-kehityshankkeisiin ja kansainvälisten teknologiatoimittajien advisory-johtoryhmiin (Microsoft, Medtronic, Elisa, Fujitsu).

Mikko on toiminut lääkintälaitteiden tuotekehitysjohtajana 2018-2023 ja vuonna 2024 hän on pätevöitynyt IRCA auditoijaksi koskien ISO 9001 and ISO 13485 laatujärjestelmiä.

Mikko Rotonen on yliopistokoulutukseltaan taloustieteilijä.

Hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahn

Sanna Svahn on Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja ja julkisen sekä yksityisen sektorin terveys- ja sosiaalipalvelujen johtamisen erityisosaaja, jolle on kertynyt sote-johtamiskokemusta jo liki 20 vuoden ajalta. Svahn on lääketieteen tohtori ja toiminut aiemmin muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelujohtajana, Espoon kaupungin perusturvajohtajana sekä Attendon terveydenhuollon johtajana. Svahn valittiin vuonna 2023 perustetun hyvinvointialuejohtajien ammatillisen H23-verkoston puheenjohtajaksi. 

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma

Ilkka Luoma on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja. Vuosien aikana hän on toiminut Pohjois -Pohjanmaan sairaalapiirin johtajana, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten toimitusjohtajana ja Kokkolan kaupungin terveyspalvelujen johtajana. Uransa aikana hän on ollut monissa johtavissa tehtävissä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Myöhemmin hän on toiminut ja ollut hallituksen jäsen eri yrityksissä vuodesta 2018 (Una Oy, Monetra Oy, Monetra Oulu Oy, Tervia Osaajat OY, Työterveys Virta OY).

Talousjohtaja Antti Niemi

Kauppatieteiden maisteri Antti Niemi on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän talousjohtaja. Niemi siirtyi yhtymään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen va. hallintojohtajan tehtävästä. Hän on työskennellyt THL:ssä vuodesta 2009, ja toimi ennen hallintojohtajan tehtävää laitoksen talouspäällikkönä. Ennen THL:ää Niemi on työskennellyt useissa erilaisissa organisaatioissa talouden ja hallinnon johtotehtävissä.

HR-johtaja Saija Rintala

Saija Rintala on HR-johtaja DHL Expressillä. DHL valittiin kolmatta kertaa peräkkäin voittajaksi ”Great Place to Work” kilpailussa. Hän on työskennellyt aikaisemmin Finnairilla ja sen lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä HR johtajana.

Hankintajohtaja Anniina Tirronen, HT

Anniina Tirronen toimii Pirkanmaan hyvinvointialueen hankintajohtajana. Hän on väitellyt hyvinvointipalvelujen tulosperusteisesta palvelujen järjestämisestä, ja toiminut monipuolisesti soten eri kehittämis- ja johtotehtävissä.

Kategoriajohtaja Susanna Närvänen

Susanna on pitkän linjan julkisten hankintojen asiantuntija yli 20 vuoden kokemuksella. Hän toimii Hansel Oy:ssä kategoriajohtajana vastuualueenaan yhteishankinnat ja hankintojen kehittämisen palvelut.  Susannalla on myös pitkä kokemus yhdistystoiminnasta. Hän on toiminut Suomen liikematkayhdistys FBTA:n hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana. Nykyisin hän toimii myös LOGY ry:n hallituksen jäsenenä. 

Hankintatoimen kehittämisyksikön päällikkö Kalle Pinni

Kauppatieteiden maisteri Kalle Pinni on vetää Hanselin hankintatoimen kehittämispalveluita. Hän on työskennellyt monipuolisesti hankintojen kehittämisen parissa, aina yksittäisestä organisaatiosta valtakunnan tasolle. Hanseliin hän siirtyi Puolustusvoimien hankintatoimialan johtajan tehtävästä. Hanselissa hän on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien. Hankintojen organisoinnista, johtamisesta ja toteutuksesta hänellä on kahden vuosikymmenen kokemus yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. Kallen erityisenä mielenkiinnon kohteena on hankintojen strateginen johtaminen ja vaikuttavuuden kehittäminen.

Juristi Miina Arajärvi

Miina Arajärvi on KPMG:n lakipalvelujen konsultti, jolla on kokemusta julkisen hallinnon vaativista data-, tietosuoja- ja teknologiasääntelyn selvityksistä ja arvioinneista, sekä kilpailutuksista ja niihin liittyvistä sopimuksista.

Miinan keskeisin tavoite on auttaa asiakasta käytännön läheisesti ymmärtämään teknologioihin ja datan käyttöön kytkeytyvät juridiset reuna-ehdot ja mahdollisuudet.

Miinalla on monipuolinen ymmärrys ja kokemus julkisen hallinnon ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon data-, tietosuoja- ja teknologiasääntelystä.

Miina on työskennellyt ennen KPMG:tä muun muassa valtiovarainministeriössä ja Terveyden ja hyvivoinnin laitoksessa.

Juristi Jere Lehtioksa

Jere Lehtioksa on KPMG:n lakipalvelujen konsultti, jolla on kokemusta uusien teknologioiden kehittämisen ja käyttöönoton vaatimustenmukaisuutta ja riskienhallintaa koskevista projekteista.

Jeren keskeisin tavoite on auttaa asiakasta tunnistamaan teknologioihin ja datan käyttöön kytkeytyvät juridiset reuna-ehdot ja avustaa riskienhallinnassa. 

Jerellä on monipuolinen ymmärrys ja kokemus julkisen hallinnon tietosuoja- ja teknologiasääntelystä sekä riskienhallinnasta mm. tietosuojan ja tekoälyn vaikutustenarviointien projekteista.

Jere on työskennellyt ennen KPMG:tä useassa suuressa asianajotoimistossa. 

Head of Enterprise Services Soile Komssi

Soile Komssi on koulutukseltaan filosofian tohtori ja sairaalafyysikko. Hänellä on reilusti yli kahden vuosikymmenen kokemus johtamisesta niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa sekä yritysmaailmassa. Nykyisessä tehtävässään Siemens Healthineersillä hän johtaa kumppanuusliiketoimintaa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tätä ennen hän on toiminut mm. terveydenhuollon palvelujen johtajana ja kuvantamis- ja teknologiajohtajana Terveystalossa sekä teknologiapäällikkönä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Soilen mielenkiinto kohdistuu erityisesti terveydenhuollon kehittämiseen tehokkuus ja asiakaskokemus käsikädessä. Hän katsoo, että teknologiahankinnat tulisi linkittää selkeämmin hyvinvointialueiden strategisiin tavoitteisiin ja näin varmistaa arvonluonti pitkällä aikavälillä.

Myyntijohtaja Ville Mela

Työskentelee yhtiössä Woikoski Oy.


Myyntijohtaja Mika Salminen

Mika on työskennellyt terveydenhuollon prosessien ja ITn parissa jo neljännevuosisadan. Kokemusta on  matkan varrella kertynyt johtotehtävistä niin teknologia- kuin konsultointiyrityksistäkin. Terveydenhuolto, sen laatu ja toiminnan sujuvuus ovat olleet uran läpi ytimessä, niin ammatillisesti kuin perheen ammatinvalintojenkin kautta. Intohimona ovat uudet teknologiat, niiden mahdollistamat toimintamallit ja kustannustehokkuus. Pitkän linjan ammattilaisena Mikan ammatillisena intohimona on ihmisläheinen johtaminen sekä uudet teknologiat ja niiden mahdollistamat entstä tehokkaammat toimintamallit.