Hämeen Terveys ja Talous ry

Yhdistyksen nimi on Hämeen Terveys ja talous ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki ja toimialueena Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän alue. Yhdistys on Terveys ja talous ry:n jäsen.

Hämeen Terveys ja talous ry toimii terveydenhuollon hallinnon, talouden ja palvelujen aloilla työskentelevien ja näistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhteistyöelimenä. Yhdistys edistää terveydenhuollon hallinnon, talouden ja palvelujen yleisten edellytysten kehittämistä.

Hämeen terveys ja talous ry:n tavoitteena on toimia pääyhdistyksen toiminta-ajatusten mukaisesti ja tukea niiden paikallista toteuttamista. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toimialueella asuvat tai työskentelevät edellä tarkoitetut henkilöt. Jäsenmäärä on 73.

Yhdistyksen asioita hoitaa ja toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja neljä jäsentä.

Hämeen Terveys ja talous ry:n hallituksen jäsenet ajalla 1.1.2018 – 31.12.2020

PUHEENJOHTAJA
Leena Tiesmaa

leenatiesmaa (at) gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Jaana Helenius

Palvelupäällikkö
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
puh. (03) 629 3051
jaana.helenius (at) khshp.fi

SIHTEERI
Tuula Vihersaari

Ravitsemispäällikkö
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
puh. (03) 629 2750
tuula.vihersaari (at) khshp.fi

JÄSEN
Jarkko Kaskela

Hankintapäällikkö
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
puh. (03) 819 2829
jarkko.kaskela (at) phsotey.fi

JÄSEN
Anna Palin

Ylihoitaja
Forssan seudun terveydenhuollon kuntyhtymä
puh. (03) 4191 4033
anna.palin (at) fstky.fi

JÄSEN
Reija Lundberg

Johdon sihteeri
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
puh. (03) 629 3165
reija.lundberg (at) khshp.fi

VARAJÄSEN
Päivi Vähämäki

Materiaalipäällikkö
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
paivi.vahamaki (at) khshp.fi
puh 040 646 2750

VARAJÄSEN
Olli Aaltonen

Laskentasuunnittelija
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
olli.aaltonen (at) khshp.fi
puh (03) 629 3130